Những điểm mới của Nghị định 72/2013/NĐ-CP so với nghị định 97/2008/NĐ-CP

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 15/7/2013 đã bổ sung nhiều điều khoản mới nhằm giải thích rõ hơn về các nội dung và các quy định “được”, “không được” trong việc cung cấp và sử dụng internet.  Có nhiều điểm mới hơn so với Nghị định 97/2008/NÐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin điện tử trên Internet.

Theo đó, những điểm mới của Nghị định 72 bao gồm các nội dung sau: Phân loại trang thông tin điện tử (Điều 20) thành 5 loại gồm: báo điện tử; trang thông tin điện tử tổng hợp; trang thông tin điện tử nội bộ; trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Ngoài ra, trang thông tin điện tử tổng hợp phải có giấy phép trước khi hoạt động (Phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố cấp cho các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh; Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp cho các cơ quan báo chí và các tổ chức Trung ương, tổ chức ngoại giao. Theo Quy định việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới (Điều 22) thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có Thông tư quy định cụ thể về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới, đồng thời sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về trang thông tin điện tử và mạng xã hội…Đây cũng chính là điểm mới của Nghị định này so với Nghị định 97, có thể nói Nghị định 72 là văn bản đầu tiên điều chỉnh hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

 Đồng thời, nội dung về việc cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông (Điều 27 đến Điều 30) có quy định các tổ chức doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động sau khi đã đăng ký cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông, của doanh nghiệp viễn thông di động và của người sử dụng dịch vụ này đã được quy định cụ thể tại Nghị định.

Nghị định 72 được ban hành để khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý về Internet, bổ sung quy định quản lý một số vấn đề nóng trong sự phát triển của Internet và thông tin trên mạng gần đây, tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Internet, thúc đẩy cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các Bộ, ngành trong công tác quản lý về Internet, đồng thời tăng cường vai trò, vị trí và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý Internet.

Updated: November 11, 2013 — 8:53 am
Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 25A Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1
Điện thoại: 0977 880 381 - 0943 747 735
Email: luatnguyentran@gmail.com - lienhe@luatnguyentran.com
Văn phòng thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6656 4319 - 0911 77 11 55
Email: luatnguyentran@gmail.com - lienhe@luatnguyentran.com
Bản quyền của Nguyễn Trần & Cộng Sự